fizjoterapia studia wymagania

Fizjoterapia Studia: Wymagania Maturalne i Medycyna

Wymagania maturalne do studiowania fizjoterapii

Studiowanie fizjoterapii wymaga spełnienia określonych wymagań maturalnych, które różnią się w zależności od uczelni. Kandydaci na kierunek fizjoterapia powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów rekrutacji:

Przedmioty maturalne: Najczęściej wymagane przedmioty na maturze to biologia, chemia, fizyka i matematyka. Przykładowo, Uniwersytet Medyczny w Łodzi wymaga wyników z biologii oraz do wyboru fizyki lub matematyki. W Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego punktowany jest wynik z jednego przedmiotu z grupy: biologia, chemia, matematyka, język angielski.

Progi punktowe: Progi przyjęć różnią się między uczelniami. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w poprzednich latach wymagany próg wynosił 206 punktów, natomiast na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi był to próg 172 punktów. Znajomość progów punktowych jest kluczowa, aby realnie ocenić swoje szanse na przyjęcie.

Egzaminy sprawnościowe: Niektóre uczelnie, takie jak Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, wymagają przejścia dodatkowych egzaminów sprawnościowych. Obejmują one często pływanie na dystansie 50 metrów oraz bieg na określonym dystansie.

Terminy rekrutacji: Proces rekrutacji zaczyna się zazwyczaj w marcu i kończy w listopadzie. Ważne jest, aby kandydaci śledzili harmonogram – przykładowo rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 15 listopada 2024 r.

Koszty: Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne, jednakże na studiach niestacjonarnych oraz w uczelniach niepublicznych mogą występować opłaty. Na przykład, koszt studiów może wahać się od 3240 zł do 12000 zł za pierwszy rok nauki.

Forma studiów: Fizjoterapia może być studiowana zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kandydaci powinni zdecydować, która forma najbardziej odpowiada ich potrzebom i możliwościom.

Aby zwiększyć swoje szanse na sukces w rekrutacji, warto zwrócić szczególną uwagę na uzyskiwanie jak najlepszych wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych oraz odpowiednio przygotować się na ewentualne egzaminy sprawnościowe.

Przedmioty maturalne potrzebne do rekrutacji na fizjoterapię

Planując studia na kierunku fizjoterapia, warto wiedzieć, jakie przedmioty maturalne są wymagane do rekrutacji. Fizjoterapia jest dziedziną medycyny, która łączy różnorodne aspekty nauki, co odzwierciedla się w wymaganiach rekrutacyjnych. Najczęściej uczelnie medyczne i sportowe przywiązują dużą wagę do wyników z przedmiotów takich jak biologia, chemia i fizyka. W przypadku biologii, często konieczne jest zdanie jej na poziomie rozszerzonym, ponieważ wiele uczelni uznaje ten przedmiot za kluczowy dla przyszłych studentów fizjoterapii.

 • Biologia: Jest to fundamentalny przedmiot, którego znajomość jest niezbędna do zrozumienia anatomii, fizjologii oraz patologii. Na przykład, Uniwersytet Medyczny w Łodzi preferuje kandydatów z wysokimi wynikami z biologii.
 • Chemia: Chemia poszerza wiedzę z zakresu procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka. Wyniki z tego przedmiotu są punktowane m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • Fizyka: Znajomość fizyki jest nieodzowna do zrozumienia zasad działania nowoczesnych metod leczenia fizykoterapeutycznego. Uczelnie, takie jak Uniwersytet Medyczny w Łodzi, uwzględniają wyniki z fizyki przy rekrutacji.
 • Matematyka: Chociaż nie zawsze wymagana, matematyka może być dodatkowym atutem. Punktowana jest m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • Język angielski: Na niektórych uczelniach, takich jak Collegium Medicum UMK w Toruniu, wyniki z języka angielskiego również mogą być brane pod uwagę.

Rekrutacja na studia fizjoterapii często obejmuje również egzaminy sprawnościowe, w tym testy z pływania i biegu. Na przykład, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przeprowadza takie egzaminy, oceniając kandydatów na podstawie umiejętności pływackich na dystansie 50 m oraz biegu.

Wartość progów punktowych różni się między uczelniami. Na przykład, aby dostać się na Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wymagane było minimum 172 punkty, podczas gdy progi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wynosiły 206 punktów.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, warto dobrze przygotować się do egzaminów maturalnych z wyżej wymienionych przedmiotów, aby spełnić wymagania rekrutacyjne i zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia.

Różnice w wymaganiach rekrutacyjnych na fizjoterapię na różnych uczelniach

Jeśli rozważasz studia na kierunku fizjoterapia, warto wiedzieć, że wymagania rekrutacyjne mogą znacznie różnić się w zależności od uczelni. Porównując zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na kilku polskich uniwersytetach, można zauważyć kilka istotnych różnic.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wymaga od kandydatów wyników z biologii oraz jednego przedmiotu do wyboru: fizyki lub matematyki. Ponadto, wymagane jest również zdanie egzaminu sprawnościowego obejmującego pływanie. Na tej uczelni progi punktowe wynoszą około 172 punktów.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie skupia się na wyniku z jednego wybranego przedmiotu maturalnego: biologii, chemii, matematyki lub języka angielskiego. W przypadku tej uczelni, progi punktowe są jednym z najwyższych w kraju, wynosząc ok. 92 punktów.

Z kolei na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie wymagane są wyniki matur z biologii oraz do wyboru: fizyki, chemii, matematyki lub geografii. Progi punktowe tutaj wynoszą około 57 punktów.

W przypadku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przyszli fizjoterapeuci powinni się przygotować na konieczność uzyskania wyników z matury z biologii oraz chemii lub fizyki. Minimalny próg punktowy wynosi 206 punktów.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wymaga wyników z trzech przedmiotów maturalnych oraz zdania egzaminu sprawności fizycznej, który obejmuje pływanie na dystansie 50 m oraz bieg na odpowiednim dystansie.

Warto również zwrócić uwagę na różnice w formach studiów. Na fizjoterapię można aplikować zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, jednak dostępność oraz koszty mogą się znacząco różnić. Przykładowo, ceny studiów niestacjonarnych na różnych uczelniach wahają się od 3240 zł do 12000 zł za pierwszy rok studiów.

Te różnice pokazują, jak istotne jest dokładne zapoznanie się z wymaganiami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni przed podjęciem decyzji o aplikacji. Fizjoterapia studia wymagania medycyna są złożone i mogą wymagać również dodatkowych umiejętności, takich jak wspomniane pływanie lub udział w egzaminach sprawnościowych, co może mieć wpływ na końcowy sukces rekrutacyjny.

Egzaminy sprawnościowe na kierunek fizjoterapia

Egzaminy sprawnościowe na kierunek fizjoterapia są kluczowym elementem rekrutacji na wielu uczelniach, oferujących ten popularny kierunek studiów. Proces rekrutacji na fizjoterapię w Polsce obejmuje nie tylko wyniki maturalne, ale również dodatkowe sprawdziany sprawności fizycznej, które mają na celu ocenę kondycji fizycznej oraz umiejętności kandydatów.

Wymagania maturalne
W procesie rekrutacji na studia związane z fizjoterapią, najczęściej wymagane są przedmioty takie jak: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka. Na przykład, na Uniwersytet Medyczny w Łodzi kandydaci muszą przedstawić wyniki maturalne z biologii, a także z jednego przedmiotu do wyboru: fizyki lub matematyki. Istotnym elementem rekrutacji są egzaminy sprawnościowe, które często obejmują umiejętność pływania oraz testy sprawnościowe takie jak biegi na określonym dystansie.

Specyfika egzaminów sprawnościowych
Egzaminy sprawnościowe różnią się w zależności od uczelni. Na przykład na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, kandydaci muszą przejść test pływacki na dystansie 50 metrów oraz bieg na średnim dystansie. Na niektórych uczelniach sprawdzian sprawnościowy może być połączony z elementami gimnastyki czy fitnessu.

Koszty i terminy rekrutacji
Rekrutacja na kierunek fizjoterapia odbywa się w różnych terminach, zazwyczaj zaczynając się na początku marca, a kończąc w listopadzie. Koszty związane z udziałem w rekrutacji zazwyczaj obejmują opłatę rekrutacyjną, która wynosi od 85 do 150 zł, w zależności od uczelni.

Przykłady wymagań egzaminacyjnych

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Wymagana umiejętność pływania, ocena na podstawie wyników z biologii oraz fizyki lub matematyki.
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: Egzaminy objęte wynikami z matury z jednego przedmiotu: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.
 • Uniwersytet Jagielloński: Punktacja na podstawie wyników z jednego przedmiotu: biologia, chemia, matematyka lub język angielski.

Porady dla kandydatów
Kandydaci na fizjoterapię powinni przede wszystkim skupić się na doskonaleniu swojej kondycji fizycznej i umiejętności pływackich. Regularne treningi oraz udział w kursach przygotowawczych mogą znacząco poprawić wyniki podczas egzaminów sprawnościowych. Dodatkowo, ważne jest, aby śledzić terminy rekrutacji oraz wymagania poszczególnych uczelni, aby odpowiednio przygotować się do procesu rekrutacyjnego.

Egzaminy sprawnościowe na kierunek fizjoterapia są kluczowym elementem rekrutacji i wymagają od kandydatów odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem fizycznym, jak i merytorycznym. Osoby zainteresowane studiami na tym kierunku powinny zwrócić szczególną uwagę na wymagania fizjoterapii studia.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia

Studia na kierunku fizjoterapia otwierają przed absolwentami szerokie możliwości zawodowe, zarówno w kraju, jak i za granicą. Fizjoterapia, będąca interdyscyplinarną dziedziną o silnych podstawach medycyny, biologii, fizyki i chemii, pozwala na podejmowanie pracy w różnych sektorach ochrony zdrowia oraz poza nim. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w placówkach takich jak szpitale kliniczne, uzdrowiska i sanatoria, placówki rehabilitacyjne, gabinetach SPA, przychodnie sportowo-lekarskie oraz kluby sportowe.

Po ukończeniu studiów fizjoterapii, które trwają zazwyczaj od 3 do 5 lat, w zależności od wybranej formy (studia licencjackie, magisterskie, jednolite), absolwenci mogą specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak kinezyterapia kliniczna, masaże sportowe, fizykoterapia w medycynie uzdrowiskowej czy rehabilitacja w sporcie. Zwiększająca się świadomość zdrowotna społeczeństwa oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne sprawiają, że perspektywy zatrudnienia i zarobków w tej branży są bardzo obiecujące. Przeciętne zarobki początkującego fizjoterapeuty kształtują się w Polsce na poziomie 3000-4000 zł brutto miesięcznie, jednak osoby z większym doświadczeniem oraz specjalistycznymi umiejętnościami mogą liczyć na zarobki rzędu 6000-8000 zł brutto, a w prywatnych gabinetach i klinikach mogą znacznie przekroczyć te wartości.

Fizjoterapia studia wymagania medycyna obejmują również konieczność ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji. Wiele uczelni oferuje więc możliwość dalszego rozwoju poprzez studia podyplomowe lub specjalizacje takie jak terapia manualna, fizjoprofilaktyka czy opieka geriatryczna. Zgodnie z danymi GUS, w Polsce liczba osób pracujących w zawodzie fizjoterapeuty przekroczyła 25 tysięcy, co pokazuje znaczącą rolę tej profesji w sektorze zdrowia publicznego.

Rekrutacja na studia fizjoterapii wymaga dobrych wyników z przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka i matematyka oraz często zdania egzaminów sprawnościowych, zależnie od konkretnych uczelni. Warto więc wcześniej zapoznać się z wymaganymi przedmiotami maturalnymi i terminami rekrutacji poszczególnych uczelni, aby przygotować się odpowiednio do konkursu świadectw czy egzaminów. Trzeba również uwzględnić progi punktowe, które wahają się od 100 do 170 punktów w zależności od renomowanych uczelni, takich jak Uniwersytet Jagielloński, Warszawski Uniwersytet Medyczny czy Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Podsumowując, fizjoterapia jest kierunkiem, który nie tylko daje solidne podstawy teoretyczne, ale również umożliwia zdobycie szerokich umiejętności praktycznych, co jest kluczowe w pracy zawodowej. Niezależnie od wybranej specjalizacji, fizjoterapia studia wymagania medycyna uzbraja swoich absolwentów w kompetencje potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu i dalszego rozwoju w dynamicznie zmieniającej się branży ochrony zdrowia.

Charakterystyka zawodu fizjoterapeuty według ekspertów

Fizjoterapia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny, która łączy w sobie wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki oraz psychologii, a także umiejętności manualne potrzebne do przeprowadzania różnorodnych terapii. Studia na kierunku fizjoterapia to wyjątkowa ścieżka edukacyjna, która przygotowuje specjalistów do pracy z osobami borykającymi się z różnymi schorzeniami układu ruchu.

Wymagania rekrutacyjne na ten kierunek są zróżnicowane, jednak najwyżej punktowane przedmioty maturalne to zazwyczaj biologia, chemia, fizyka oraz matematyka. Na przykład, aby dostać się na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, kandydaci musieli uzyskać minimum 172 punkty rekrutacyjne w 2023 roku.

Fizjoterapeuta pracuje w różnych środowiskach, takich jak szpitale, uzdrowiska, sanatoria, placówki rehabilitacyjne, gabinety SPA, przychodnie sportowo-lekarskie czy kluby sportowe. W zależności od miejsca pracy i specjalizacji, zarobki fizjoterapeuty mogą wahać się od około 3 500 zł do nawet 8 000 zł miesięcznie.

Podczas studiów na kierunku fizjoterapia studenci uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych i teoretycznych, w tym ćwiczeniach, laboratoriach oraz diagnostyce funkcjonalnej. Nauka obejmuje także masaże, zaawansowane techniki terapeutyczne, terapię manualną, masaż sportowy, fizjoprofilaktykę, kinezyterapię kliniczną oraz fizykoterapię w medycynie uzdrowiskowej.

Eksperci podkreślają, że kandydaci na fizjoterapeutów powinni cechować się empatią, cierpliwością oraz dobrą kondycją fizyczną. Konieczna jest także umiejętność pracy z osobami w różnym wieku, od dzieci po seniorów, oraz z osobami niepełnosprawnymi.

Podsumowując, zawód fizjoterapeuty wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale także specyficznych cech charakteru i predyspozycji fizycznych. Osoby zainteresowane tym kierunkiem muszą być gotowe do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy, aby skutecznie pomagać pacjentom w powrocie do pełnej sprawności.

Przykłady alternatywnych kierunków studiów związanych z fizjoterapią

Jeśli interesuje Cię fizjoterapia, studia wymagania, medycyna, ale chcesz eksplorować inne obszary związane z tą dziedziną, oto kilka alternatywnych kierunków, które mogą Cię zainteresować:

 • Terapia zajęciowa: Jest to kierunek studiów, który kładzie nacisk na wspieranie osób z niepełnosprawnościami i zachęcanie ich do samodzielności poprzez różnorodne czynności dnia codziennego oraz zajęcia terapeutyczne. Czas trwania tych studiów to zazwyczaj 3 lata, a koszt roczny w uczelniach niepublicznych wynosi od 5000 zł do 9000 zł.
 • Zoofizjoterapia: Specjalizacja ta skierowana jest na rehabilitację zwierząt. Studia te obejmują między innymi anatomię i fizjologię zwierząt oraz techniki terapeutyczne stosowane w leczeniu urazów i patologii ruchowych. Program studiów zoofizjoterapii zazwyczaj trwa 2 lata i dostępny jest w formie studiów podyplomowych.
 • Kultura fizyczna osób starszych: Ten kierunek skupia się na profilaktyce i terapii ruchowej osób w wieku senioralnym. Praca w tym obszarze polega na prowadzeniu zajęć ruchowych oraz programów rehabilitacyjnych dla seniorów. Studia mogą trwać od 3 do 5 lat w zależności od poziomu i formy studiów.
 • Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym: Studia te przygotowują specjalistów do pracy w promocji zdrowego stylu życia oraz prowadzeniu programów aktywności fizycznej i żywieniowej. Tego typu programy edukacyjne często obejmują również elementy zarządzania zdrowiem publicznym.
 • Ekofizjoterapia: To kierunek skupiający się na naturalnych metodach terapii i rehabilitacji, takich jak terapia roślinna, wodna i masaże z wykorzystaniem naturalnych surowców. Studia na tym kierunku mogą trwać od 2 do 3 lat i często odbywają się w formule studiów niestacjonarnych.

Każdy z tych kierunków oferuje różne ścieżki kształcenia, specyficzne wymagania rekrutacyjne oraz różnorodne możliwości zawodowe. Na przykład, terapia zajęciowa i zoofizjoterapia cieszą się dużą popularnością w placówkach rehabilitacyjnych i sanatoriach. Absolwenci kultury fizycznej osób starszych mogą pracować w centrach opieki geriatrycznej, a specjaliści z zakresu aktywności fizycznej i żywienia w zdrowiu publicznym znajdą zatrudnienie m.in. w instytucjach promujących zdrowie. Wybór alternatywnego kierunku studiów może być doskonałą okazją do zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które przydadzą się w szeroko pojętej branży zdrowotnej.

System punktacji maturalnej w rekrutacji na kierunek fizjoterapia

System punktacji maturalnej w rekrutacji na kierunek fizjoterapia jest kluczowym elementem, który warto dokładnie zrozumieć, zanim zdecydujesz się na te studia. Fizjoterapia studia wymagania medycyna – te trzy hasła doskonale oddają charakter i poziom oczekiwań wobec kandydatów. Uczelnie medyczne, wychowania fizycznego oraz uniwersytety oczekują wysokich wyników z przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka i matematyka.

 • Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi progi punktowe w 2023 roku wynosiły aż 172 punkty. Z kolei w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wymagano 206 punktów.
 • Studia mogą być zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne, a koszt niestacjonarnych studiów na uczelniach niepublicznych może sięgać nawet 12 000 zł rocznie.
 • Terminy rekrutacji różnią się w zależności od uczelni, jednak większość z nich rozpoczyna proces rekrutacyjny od 15 marca i kończy 15 listopada.
 • Uczelnie przy rekrutacji uwzględniają przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym, takie jak biologia rozszerzona, chemia rozszerzona, fizyka i astronomia, oraz matematyka rozszerzona.

Oprócz wymagań maturalnych, niektóre uczelnie wprowadziły również egzaminy sprawnościowe, które mogą obejmować takie umiejętności jak pływanie i bieganie na dystansie. Na przykład Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie wymaga od kandydatów pływania na dystansie 50 metrów oraz biegu na określonym dystansie.

Warto również pamiętać, że fizjoterapia to nie tylko studia teoretyczne. Program nauczania obejmuje zajęcia praktyczne, takie jak masaż leczniczy, kinezyterapia, czy fizykoterapia. W praktyce przygotowuje to studentów do pracy w różnych placówkach, takich jak szpitale, sanatoria, przychodnie sportowo-lekarskie czy gabinety SPA.

Aby zdobyć więcej informacji, zaleca się konsultację z wybraną uczelnią, sprawdzenie aktualnych progów przyjęcia oraz terminów rekrutacji. Warto również zapoznać się z wymaganiami co do ścisłych przedmiotów maturalnych, aby jak najlepiej przygotować się na przyszłe studia.

Wymagania maturalne do studiowania fizjoterapii

Przedmiot Poziom Liczba punktów (%)
Biologia Rozszerzony min. 70%
Chemia Rozszerzony min. 60%
Fizyka Podstawowy/rozszerzony min. 50%
Matematyka Podstawowy/rozszerzony min. 50%
Język obcy Podstawowy/rozszerzony min. 70%