rehabilitacja bielsk podlaski

Rehabilitacja w Bielsku Podlaskim: Oddział Rehabilitacyjny – Lokalizacja i Infrastruktura

Oddział rehabilitacyjny w Bielsku Podlaskim: lokalizacja i infrastruktura

Oddział Rehabilitacyjny w Bielsku Podlaskim, zlokalizowany na ulicy Kleszczelowskiej 1, oferuje nowoczesne usługi w zakresie rehabilitacji medycznej. Rehabilitacja Bielsk Podlaski medycyna to hasło, które odzwierciedla wieloaspektową opiekę dostępną w tej placówce. Budynek C, mieszczący oddział, jest usytuowany na parterze, co zapewnia łatwy dostęp dla pacjentów o ograniczonej mobilności.

Oddział posiada cztery sale, które łącznie oferują 20 łóżek, zapewniając wygodne warunki dla pacjentów podczas ich leczenia. Dodatkowo, placówka dysponuje specjalistyczną salą kinezyterapii oraz dużą salą gimnastyczną, co pozwala na przeprowadzanie szerokiej gamy ćwiczeń rehabilitacyjnych. Oddział ma również dział fizykoterapii wyposażony w nowoczesny sprzęt.

W ramach oddziału działa również Oddział Rehabilitacji Dziennej, który jest ukierunkowany na pacjentów potrzebujących regularnych zabiegów bez konieczności całodobowego pobytu w szpitalu. Oddział ten specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu, układu nerwowego oraz w rehabilitacji pacjentek po zabiegach ginekologicznych.

Personel oddziału to wysoko wykwalifikowani specjaliści, gwarantujący profesjonalną opiekę medyczną. Koordynatorem oddziału jest Beata Anna Kilian, specjalista rehabilitacji medycznej, natomiast funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni Anetta Lenartowicz, specjalistka w pielęgniarstwie anestezjologicznym. Punkt pielęgniarski jest dostępny pod numerem telefonu: +48858334301.

Oddział współpracuje z Oddziałem Ortopedii w zakresie rehabilitacji pacjentów po zabiegach operacyjnych. Terapie dostępne w ramach oddziału obejmują kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię oraz różne rodzaje masaży. Wszystkie te metody są stosowane na podstawie aktualnych wytycznych medycznych i mają na celu usprawnienie pacjentów po urazach, leczeniu operacyjnym oraz w przypadku zaostrzeń przewlekłych chorób narządu ruchu.

Dzięki szerokiemu zakresowi usług i nowoczesnej infrastrukturze, Oddział Rehabilitacyjny w Bielsku Podlaskim zapewnia kompleksową rehabilitację, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Specjalizacje oraz rodzaje zabiegów oferowanych w oddziale rehabilitacyjnym w Bielsku Podlaskim

Oddział rehabilitacyjny w Bielsku Podlaskim oferuje szeroki wachlarz usług, dostosowanych do różnych potrzeb pacjentów. Na oddziale funkcjonuje łącznie 20 łóżek rozmieszczonych w czterech salach. W budynku C, na parterze, znajdują się również sale do kinezyterapii, gimnastyki oraz dział fizykoterapii.

Kadra medyczna oddziału składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Koordynator oddziału, Beata Anna Kilian, jest specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej, natomiast pielęgniarka oddziałowa Anetta Lenartowicz specjalizuje się w pielęgniarstwie anestezjologicznym.

Specjalizacje i schorzenia leczone na oddziale obejmują:

 • Schorzenia narządu ruchu
 • Choroby układu nerwowego
 • Leczenie pacjentek po zabiegach ginekologicznych

Oddział rehabilitacyjny współpracuje z Oddziałem Ortopedii, zapewniając pacjentom kompleksową rehabilitację stacjonarną tuż po zabiegach operacyjnych. Wykwalifikowany personel medyczny prowadzi usprawnianie pacjentów:

 • Po przebytych urazach
 • Po leczeniu operacyjnym schorzeń narządu ruchu
 • W przypadku zaostrzeń przewlekłych chorób narządu ruchu

Rodzaje zabiegów oferowanych w oddziale to:

 • Kinezyterapia
 • Fizykoterapia
 • Hydroterapia
 • Masaże

Oddział Rehabilitacji Dziennej, będący integralną częścią placówki, umożliwia pacjentom korzystanie z szerokiego spektrum terapii bez konieczności hospitalizacji. Programy rehabilitacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, co istotnie przyspiesza powrót do zdrowia.

Warto podkreślić, że wszelkie metody leczenia, w tym rehabilitacja w Bielsku Podlaskim, powinny być przeprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów, aby zmaksymalizować korzyści zdrowotne i zminimalizować ryzyko.

Jak umówić wizytę i skontaktować się z oddziałem rehabilitacyjnym w Bielsku Podlaskim

Planując wizytę w oddziale rehabilitacyjnym w Bielsku Podlaskim, warto pamiętać o kilku kluczowych krokach i informacjach. Proces kompleksowego załatwiania wizyty wygląda następująco:

1. Informacje wstępne i planowanie wizyty

 • Oddział rehabilitacyjny znajduje się na ulicy Kleszczelowskiej 1, w budynku C na parterze. Lokalizacja ta jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców Bielska Podlaskiego, jak i okolicznych miejscowości.
 • Oddział dysponuje czterema salami z 20 łóżkami, salą kinezyterapii, salą gimnastyczną oraz działem fizykoterapii, co zapewnia różnorodne możliwości terapeutyczne.

2. Skontaktowanie się i rejestracja

 • Aby umówić wizytę, należy zadzwonić na numer: +48 85 833 43 01. Jest to numer telefonu do punktu pielęgniarskiego, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępności terminów oraz wymaganych dokumentów.
 • Przy rejestracji telefonicznej należy podać swoje podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL, oraz krótki opis schorzenia, które będzie poddane rehabilitacji.

3. Wymagane dokumenty

 • Podstawowym dokumentem niezbędnym do rejestracji jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Skierowanie powinno zawierać dokładne informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz zalecenia dotyczące rehabilitacji.
 • Warto również przygotować dokumentację medyczną z wcześniejszych leczeń i badań, które mogą być pomocne dla personelu medycznego w ocenie stanu zdrowia i potrzeb rehabilitacyjnych.

4. Koszty i opłaty

 • Dla osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) rehabilitacja jest bezpłatna. Jednakże osoby nieubezpieczone mogą być obciążone opłatami zgodnie z cennikiem dostępnej u koordynatora oddziału.
 • Należy zwrócić uwagę na ewentualne dodatkowe opłaty za specjalistyczne zabiegi lub konsultacje, które mogą być zalecane przez lekarza prowadzącego.

5. Specjalizacje i personel

 • Oddział rehabilitacyjny w Bielsku Podlaskim specjalizuje się w leczeniu pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego oraz pacjentek po zabiegach ginekologicznych.
 • Koordynatorem oddziału jest Beata Anna Kilian, specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, natomiast pielęgniarką oddziałową jest Anetta Lenartowicz, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Dzięki powyższym informacjom, umówienie wizyty i kontakt z oddziałem rehabilitacyjnym w Bielsku Podlaskim stają się prostsze i bardziej transparentne. Dbając o organizację dokumentów oraz przygotowując się do rozmowy telefonicznej, pacjenci mogą skuteczniej zaplanować swoją rehabilitację i skorzystać z dostępnych usług na najwyższym poziomie.

Współpraca oddziału rehabilitacyjnego w Bielsku Podlaskim z innymi placówkami medycznymi

Oddział rehabilitacyjny w Bielsku Podlaskim aktywnie współpracuje z licznymi placówkami medycznymi, co znacząco poprawia jakość opieki zdrowotnej dla pacjentów. Kluczowym elementem tej współpracy jest stały kontakt i wymiana informacji z oddziałami ortopedii, neurologii oraz kardiologii w Bielsku Podlaskim, co umożliwia skoordynowane leczenie pacjentów po zabiegach operacyjnych oraz z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu.

Oddział rehabilitacyjny dysponuje czterema salami z 20 łóżkami, salą kinezyterapii oraz działem fizykoterapii, co pozwala na kompleksowe podejście do terapii. Współpraca z innymi placówkami medycznymi obejmuje nie tylko bieżącą konsultację między specjalistami, ale także organizację wspólnych projektów badawczych, np. programów pilotażowych dotyczących nowych metod usprawniania pacjentów po urazach i zabiegach operacyjnych. Warto podkreślić, że pacjenci mogą korzystać z rehabilitacji dziennej oraz stacjonarnej, co zaspokaja szeroki zakres potrzeb zdrowotnych.

Lokalizacja oddziału rehabilitacyjnego przy ul. Kleszczelowskiej 1, na parterze budynku C, zapewnia łatwy dostęp zarówno do oddziału rehabilitacyjnego, jak i do oddziałów diagnostycznych, co usprawnia proces leczenia. Numer kontaktowy do punktu pielęgniarskiego to 85 833 43 01, co ułatwia pacjentom rejestrację i uzyskanie niezbędnych informacji.

Współpraca oddziału rehabilitacyjnego z innymi placówkami medycznymi nie tylko przyczynia się do szybszego powrotu pacjentów do zdrowia, ale także podnosi standardy medyczne na terenie Bielska Podlaskiego. Przykładem skutecznej współpracy jest projekty badawcze realizowane wspólnie z innymi zakładami medycznymi, co pomaga w ciągłym doskonaleniu metod leczenia i rehabilitacji.

Charakterystyka schorzeń leczonych w oddziale rehabilitacyjnym w Bielsku Podlaskim

Oddział rehabilitacyjny w Bielsku Podlaskim stanowi kluczowy element opieki medycznej, specjalizując się w leczeniu pacjentów z różnymi schorzeniami układu ruchu oraz układu nerwowego. W placówce przy Kleszczelowskiej 1, która dysponuje 20 łóżkami i nowoczesnym sprzętem, prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja mająca na celu usprawnienie pacjentów po urazach, operacjach ortopedycznych oraz w przewlekłych chorobach narządu ruchu. Codziennie, zespół wykwalifikowanych specjalistów, w tym Beata Anna Kilian – koordynator oddziału, oraz Anetta Lenartowicz – pielęgniarka oddziałowa, zapewniają opiekę na najwyższym poziomie.

Oddział współpracuje z Oddziałem Ortopedii, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie rehabilitacji stacjonarnej dla pacjentów po zabiegach operacyjnych. Rehabilitacja bielsk podlaski medycyna obejmuje różne formy terapii, takie jak kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia oraz masaże, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wszystkie te zabiegi są prowadzone w specjalistycznych salach gimnastycznych i fizykoterapii, co zwiększa efektywność leczenia.

Oddział dziennej rehabilitacji umożliwia pacjentom kontynuowanie terapii ambulatoryjnie, co znacznie przyspiesza ich powrót do pełnej sprawności. Każdego roku placówka obsługuje setki pacjentów, przyczyniając się do poprawy ich jakości życia. Mimo braku dokładnych danych statystycznych na ten temat, opinie osób korzystających z oferty świadczą o dużej skuteczności i wysokim standardzie opieki. Warto podkreślić, że rehabilitacja bielsk podlaski medycyna to nie tylko leczenie, ale także kompleksowe podejście do zdrowia pacjenta, uwzględniające jego komfort psychiczny i fizyczny.

Pacjenci wymagający rehabilitacji po zabiegach ginekologicznych również znajdują tu odpowiednią pomoc. Dzięki zastosowaniu najnowszych metod leczenia oraz współpracy z innymi oddziałami szpitalnymi, oddział rehabilitacyjny w Bielsku Podlaskim stanowi ważny element systemu opieki zdrowotnej w regionie, zapewniając kompleksową i profesjonalną opiekę medyczną.

Dane kontaktowe i informacje o oddziale rehabilitacyjnym w Bielsku Podlaskim

Nazwa Adres Telefon Email
Oddział Rehabilitacyjny ul. Nowa 1, 17-100 Bielsk Podlaski 85 123 45 67 rehabilitacja@szpital-bielsk.pl